Rater sæson 2023/2024 

Rate 1
10 uger: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43

Rate 2.
10 uger: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3

Rate 3.
10 uger: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Rate 4.
10 uger: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Indmeldelsesgebyr/Admingebyr:
Admingebyr: 150 kr/per person opkræves ved sæson indmeldelse og dækker bl.a. Koda og Gramex afgifter, DDD (De Danske Danseskoler) afgifter etc.
 

Priser pr. pers.
1 rate normal hold (showdance, børnedans, mavedans, pardans) 1 lektion om ugen (månedspris 240 kr x 2,5)= 600 kr.
1 rate pardans 1,5 lektion om ugen (månedspris 360 kr x 2,5)= 900 kr.
1 rate talent/sportsdans standard eller latin (månedspris 400 kr x 2,5)= 1.000 kr.
1 rate talent/sportsdans kombi (månedspris 700 kr x 2,5)= 1.750 kr.
1 rate pardans fredagscafé (månedspris 180 kr x 2,5)= 450 kr.

Rabatter:
Der ydes rabatter ved tilmelding til flere hold.
Ved tilmelding til flere hold, betales der fuld pris af det dyreste hold og der ydes
derefter 20 % rabat på hvert ekstra hold der tilmeldes.
Der gives ikke rabat på følgende hold: Fredagscafé for pardansere
Der gives 5% rabat, hvis man betaler hele sæsonen (4 rater) inden 1. september.

Handelsbetingelser for sæson 2023/2024 ved Horsleben Dans

Forbehold:
Kunden er omfattet af de rettigheder, der fremgår af den danske Markedsføringslov og den danske
Lov om visse Forbrugeraftaler.
Betingelserne er gældende pr. 1. juli 2020.
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Priser:
Prisen fremgår pr. rate pr. person.
Tilmelding og betaling af kontingent:
Ved endelig tilmelding/køb af deltagelse på hold (senest 2. undervisningsgang) bekræftes det at
have læst og accepteret handelsbetingelser gældende for Horsleben Dans.

Indmeldelse og betaling
Indmeldelse sker ved udfyldning af indmeldelsesblanket (se nederst) og betaling på konto nr 5395 0252397 eller  MobilePay nr 358188.
Man kan ikke skrive direkte i blanketten, så evt print, scan og send retur via mail, post (se kontakt) eller aflevere personligt.
Husk at skrive navn og hvilket holdnr. ved betaling. 

Har man udfyldt skemaet tidligere, skal man selvfølgelig ikke gøre det igen, men blot betale admingebyr ved sæsonstart.

Kontingent betales inden første dansedag hver påbegyndt rate.

Indmeldelsesgebyr/Admingebyr:
Indmeldelsesgebyr/Admingebyr: 150 kr/per person opkræves ved sæsonstart og dækker bl.a. Koda og Gramex afgifter, DDD (De Danske Danseskoler) afgifter etc.
 

Rabatter:
Der ydes rabatter ved tilmelding til flere hold.
Ved tilmelding til flere hold, betales der fuld pris af det dyreste hold og der ydes derefter 20 % rabat
på hvert ekstra hold der tilmeldes.
Der gives ikke rabat på følgende hold: Fredagscafé for pardansere.

Levering:
Horsleben Dans har lokaler på følgende adresse:
Skipper Clement Skolen, Gammel Kærvej 28-31, 9000 Aalborg C
Dette er den primære undervisningsadresse.

Udmeldelse:
Udmeldelse SKAL ske skriftligt, ved henvendelse til Horsleben Dans på horslebendans@mail.com
Udmeldelse træder i kraft efter endt rate.
Sæsonen er gældende fra medio august 2023 til ultimo juni 2024.
Medlemsskab ophører ikke ved sæsonafslutning, men der skal betales admingebyr ved sæsonstart.